Şema Terapi Çocuk Modları

İncinmiş Çocuk

Şema terapi çocuk modları. Genel olarak kişilerin savunmasız bir çocuk gibi davrandıkları bir moddur. Kişinin bu moda girdiği çevresindekiler tarafından kolayca anlaşılabilir. Dışardan bakıldığında duygusal olarak incinmiş, ihmal edilmiş, örselenmiş ve tüm bu yapılanlara içerlemiş bir çocuk duruşu göze çarpmaktadır.

Köken olarak bu mod kişinin erken çocukluk döneminde ebeveynleri ve yakın çevresindeki kişilerle olan ilişkilerinde karşılaştığı ihmalin neticesinde oluşmaktadır. Duygusal ihtiyaçları ailesi tarafından tam olarak karşılanmayan çocuklar, bu olumsuz durumla baş edebilmek için belli telafi mekanizmaları geliştirmektedir.

Okumaya devam et “Şema Terapi Çocuk Modları”

Borderline Kişilik Bozukluğunun Nedeni

Borderline kişilik bozukluğunun nedeni nedir ve nasıl gelişmektedir? Çok kısa ve öz bir şekilde anlatılacak olursa; yetişkin insanların yaşadıkları problemlerin temeli (birçok durumda) doğduğu andan itibaren çevresindeki kişilerle kurduğu ilişkide saklıdır. Daha doğrusu bebeklerden söz ettiğimiz için kendisiyle kurulan ilişki dememiz daha doğru olacaktır. Bebek doğduğu andan itibaren anne ve babasıyla arasında bir bağ kurulur. Bu bağ özellikle annenin bebeği emzirmesi, altını değiştirmesi, onu yıkaması ve rahatlatması gibi fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi esnasında oluşur. Bebeğin ihtiyaçlarının zamanında ve olması gerektiği gibi karşılanması ebeveyn ve bebek arasında kurulan bağın güvenli ve sağlıklı bir bağ olarak gelişmesini sağlamaktadır.

Okumaya devam et “Borderline Kişilik Bozukluğunun Nedeni”

Evlilik Terapisi Nedir?

Evlilik terapisi, evliliklerin çıkmaza girdiği, çatışmaların arttığı, iletişim problemlerinin evlilikte sıkça yaşanmaya başladığı durumlarda, evlilik terapisti ile problemlere çözüm arandığı bir süreçtir.

Bireysel psikoterapilerde olduğu gibi evlilik terapisi sürecinde de farklı yöntemler kullanılabilmektedir. Kullanılan yönteme göre farklı teknikler uygulanabilmektedir.

Evliliğinde problem yaşayan ve evlilik terapisti arayan kişilerin, evlilik terapisi sürecine ilişkin sordukları sorulardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. Okumaya devam et “Evlilik Terapisi Nedir?”

Eşim Beni Aldatıyor

Evlilik ve ilişki danışmanlığı alanında çalışanların sık karşılaştığı cümlelerden bir tanesi eşim beni aldatıyor cümlesi. En çok merak edilen soru ise eskiye nasıl döneceğiz veya ilişkimiz eskisi gibi olabilecek mi? Onu affedebilecek miyim? Yaşadıklarımı nasıl unutabilirim?

Bugüne kadar aldatmanın terapisinde yüzde yüz etkili bir metodun bulunamadığı söylenebilir. Yaygınlığı ve tüm toplumlarda karşılığı olan bir olgu olmasına rağmen, genel geçer bir psikoterapi modeli bulunamamasının, aldatma kavramının zor doğası ile ilgili olduğu düşünülebilir. Bu nedenle bazı meta analiz çalışmaları aldatmayı ve kıskançlığı çözümü en zor üç psikolojik problemden bir tanesi olarak sıralamaktadır (Carpenter, 2011).

Bununla birlikte aldatma yaşantısının konu edildiği evlilik terapilerinde genel geçer, kabul görmüş başlıca bir terapi modeli olmasa da, aldatmanın bir ilişki problemi olduğu dikkate alındığında, aile ve evlilik terapisi modellerinin bu probleme yardımcı olmada faydalı olacağı kuşkusuzdur. Okumaya devam et “Eşim Beni Aldatıyor”

İnternette Tanıştık

internette başlayan ilişkiler

“İnternette tanıştık, bana çok çekici geldi”. Son zamanlarda en sık duyduğumuz cümlelerden bir tanesi. Bu yazıda internet ortamında başlayan ilişkilerin sağlıklı ilişki olup olmayacağı üzerinde durulmaktadır. Ancak başlangıçta genel olarak çekicilik kavramı üzerinde de durulmuş ve hem gerçek yaşamda hem de sanal ortamda kişileri birbirine çeken özelliklerin neler olabileceği tartışılmıştır.

İnsanın en temel ihtiyacı ilişki kurma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın giderilmesi için yüzyıllar içerisinde insan farklı yollar keşfetmiştir. İki cins arasındaki ilişkinin, ilişki kurma tarzları içerisinde ayrı bir yeri vardır. Arkadaşlık ilişkisi, akraba ilişkisi, sosyal ilişkiler vb. ilişki biçimlerinden farklı olarak karşı cinsle kurulan ilişkiler yakın ilişkiler psikolojisinin de özel inceleme alanlarından en önemlisidir denilebilir.

Karşı cinsle kurulan ilişkiyi romantik ilişki olarak isimlendirebiliriz. Romantik ilişkilerin kurulma biçimleri, ilişki kurulmak istenen kişilerdeki hangi özelliklerin kişileri çektiği, kurulan ilişkinin nelerden etkilendiği gibi hususlar yukarıda sözü edilen inceleme alanına dâhil olan konulardır. Okumaya devam et “İnternette Tanıştık”

Kimse Beni Anlamıyor

Bir araba tasarladığınızı düşünün. Özellik olarak ABS, ESP, ASR, EDL sistemleri olsun istiyorsunuz. Camları yağmuru otomatik algılasın ve silecekler çalışsın diye bekliyorsunuz. Otomatik kapı kilidi siz hareket edince otomatik kapansın diyorsunuz. Ama varsayın ki bu arabayla haftada en az 5 gün yaylaya çıkıyorsunuz. Yaylanızın yolları dik ve sapa. Asfalt yok. Bu yolda size lazım olan tek şey dört çeker bir araba. Süspansiyonları sağlam, güçlü bir araba. Arabada olmasını düşlediğiniz diğer sistemler büyük ihtimalle bu yolda gide gide sıkça arıza çıkaracak hepsinin lambası yanacaktır. Halbuki sizi sağ salim ve kafanız rahat bir şekilde yaylaya çıkaracak olan tek şey fazla beklentilerden arınmış bir arabadır. Duygusal yoksunluk şeması size sıkça arıza sinyali verir. Arabanızı güçten düşürür. Kafanızı hiç gerek yokken başka konularla meşgul eder.

Kendini Güçlü Hissetmek

 

Kendini güçlü hissetmek mümkün mü? Başıma her an aşağıdakilerden biri gelebilir:

  • Korkunç bir kaza
  • Amansız bir hastalık
  • Korkunç bir doğal afet
  • Tüm mal varlığımı kaybetme durumu
  • Tüm kontrolümü yitirip delirme

Soru: Her an insanın başına bu tür şeyler gelebilir mi?

  • Gerçekçi olmak gerekirse, evet gelebilir. Kimse geleceği bilemez. Ancak yukarıdaki kadar ağır durumlarla her gün karşılaşılmaz.

Soru: İnsan sürekli bir felaketle karşılaşabilir mi?

  • Hayır karşılaşamaz.

Soru: Nerden biliyorsun? Okumaya devam et “Kendini Güçlü Hissetmek”

Kusurluluk Şeması Nedir?

kendimi çirkin hissediyorum

“Kendimi çirkin hissediyorum. Çirkinim bu yüzden sevilmiyorum.” Bu kişiler kendilerinin eksik, kusurlu, aşağılık, kötü, değersiz ve sevilemez olduklarını hissederler. Kim olduklarından utanırlar. Mesela bu kişiler hangi özelliklerden en çok rahatsız olurlar? Bu rahatsız oldukları durumlar içsel özellikler olabileceği gibi, dışsal özellikler de olabilir. Mesela çok kızgın, öfkeli, kötü, çirkin, tembel, aptal, sıkıcı, garip, şişman, zayıf, uzun, kısa, çelimsiz…Bu listeyi böyle uzatabilirsiniz.

Kusurluluk şemasına sahip olan kişiler, başkaları ile yakın ilişki kurmaktan uzak dururlar. Bunun nedeni kuracakları yakın ilişkide diğer insanlar tarafından kendi kusurlarının öğrenilmesi ihtimaline karşı yakın ilişki kurmaktan kaçınırlar. Kusurluluk düşüncesi sadece özel ilişkilerinde ortaya çıkmayabilir bu kişilerin. Tersine dış dünya ile ilişkilerinde de hakim inanç bu olabilir. Okumaya devam et “Kusurluluk Şeması Nedir?”

Çocuk Eğitimi Nasıl Olmalı?

İNSAN OLACAK BEBEK: Bebeğin Eğitiminde İlk Yıl

Çocuk eğitimi nasıl olmalı? Bu makaleye başlamak düşündüğümden daha güç oldu. Ama nihayet çocuk eğitimi konusunda, bir şeyler yazmak amacıyla oturmuş bulunuyorum. Oturmuş olmam işimi kolaylaştırıyor, çünkü oturmam yazmamı kolaylaştırıyor; oysa düşünmek isteseydim işim zorlaşırdı, o zaman yürümek, dolaşmak isterdim. Uğraştığım konu zor bir konu. Çünkü uğraşıma konu olan şey insan teki. Dünyayı çekip çevirecek, imar edecek insanın nasıl eğitilmesi ile ilgili kelimeler sarf edecek olmam işimi çok zorlaştırıyor. Hakikati işaret etmiş olmak ümidi ile başlıyorum…

Okumaya devam et “Çocuk Eğitimi Nasıl Olmalı?”

Çocuğum Çok Hırçın Ne Yapmalıyım?

çocuğum çok hırçın

Çocuğum çok hırçın ne yapmalıyım? Ailelerin en sık şikâyet ettikleri konulardan bir tanesidir yaramazlık yapan çocukları. Bunun için neler yapılmaz. Çocuk gelişimi ve eğitimi kitapları okunur uygulanmaya çalışılır, aile büyüklerine şikâyet eder gibi ne yapmaları gerektiği sorulur, haklarından mahrum etmeye çalışmak, hediyeler almak konusunda vaatlerde bulunmak gibi ödül-ceza yöntemleri defalarca denenir, psikoloji web sitelerine sorular sorulur. Ancak bütün bunlar hiçbir işe yaramaz, sadece çocukların uygulanan yöntemlere bağışıklık kazanmasına yol açar. Böylelikle anne-baba ne yaparsa yapsın, bütün müdahaleler başarısızlıkla sonuçlanır.

Okumaya devam et “Çocuğum Çok Hırçın Ne Yapmalıyım?”

Kuşkuculuk Şeması

Kuşkuculuk

Şema Terapi: Kuşkuculuk Şeması

Kuşkuculuk Şeması olan kişiler başkalarının onlara yalan söyleyeceği, onları yanlış yönlendireceği, aldatacağı, veya onları aşağılayacağı ya da taciz edeceğine inanır. Kuşkuculuk gibi bir yanı olan kişiler diğerlerinin dürüst ve açık sözlü, doğru sözlü olmadıklarını düşünürler. Yani çevrelerindeki insanların, özellikle çalıştıkları ortamlardaki kişilerin ve çok yakın ilişki içinde oldukları kişilerin gizli, saklı bazı niyetleri, düşünceleri olduklarına inanırlar.

Araştırmacılar bu şemanın farklı düzeylerinden bahsetmektedir. En şiddetli boyutunda kuşkuculuk şeması olan kişiler, etraflarındaki insanların onlara ciddi anlamda zarar vereceklerini veya onları taciz edeceklerini, en hafifinde ise yakınındaki insanlar ona zarar vermese bile yine de birçok şeyde hem kendini düşüneceğini ve kendi yararına bütün şartları değiştireceklerine inanırlar. Okumaya devam et “Kuşkuculuk Şeması”